Sunday, August 2, 2009

شيرين عبادي : مي خواستند بگويند برنده انتخابات موسوي نبوده

شيرين عبادي رييس كانون مدافعان حقوق در مصاحبه با روز ضمن غيرقانوني خواندن "محاكمه" ديروز و اخذ اعترافات اجباري از اصلاح طلبان زنداني گفت كه" دادگاه برگزار شده براي متهمين نيست، بلكه براي انتخابات است كه بگويند درست بوده است".

عبادي درخصوص ويژگي هاي حقوقي دادگاه روز شنبه گفت: "نحوه برگزاري دادگاه كاملا مغاير با موازين مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري است. بسياري از متهمان در طي مدت بازداشت حتي اجازه نداشتند كه با خانواده خود ملاقات بكنند چه برسد به وكيل. وكلا براي اولين بار در دادگاه موكلين خود را ديدند و اميدوارم كه وكلايي باشند كه بازداشت شدگان با طيب خاطر انها را انتخاب كرده باشند و وكلاي تحميلي نباشند. وكيل مي بايستي صداي مظلوميت موكلش را به مردم جهان برساند."

برنده جايزه صلح نوبل با اشاره به رفتاري صورت گرفته با زندانيان افزود: "درمورد افرادي كه محاكمه مي شوند طبق اطلاعاتي كه از بازداشت گاه ها به دست ما رسيده است، متاسفانه نحوه برخورد با متهمين درست نبوده و حتي در بسياري از موارد شكنجه واذيت جسمي وروحي هم گزارش شده است. بر منباي همين نوع رفتارها بود كه دستور تعطيلي بازداشتگاه كهريزك صاد شد. درچنين شرايطي چگونه مي توان عده اي را چهل روز در بازداشتگاه نگهداشت وبه اينها اجازه نداد كه حتي خانواده شان را ببينند و بعد در يك مصاحبه نمايشي ودادگاه نمايشي بخواهند صحت انتخابات را به مردم ايران بقبولانند. هدف از اين دادگاه نمايشي آن است كه مردم باور كنند كه برنده واقعي انتخابات آقاي موسوي نبوده و به همين دليل محور كليه اقرارهايي كه از متهمين گرفته شده و تماما نيز فاقد اعتبار است برهمين روال است."

عبادي با شرح تكنيك هاي به كار گرفته شده براي اعتراف گيري از زندانيان تصريح كرد: "يكي از شيوه هايي كه براي گرفتن اعتراف به كار مي رود قطع ارتباط كامل زنداني با دنياي خارج است. حتي ممكن است اطلاعات غلطي به آنها داده شود. به عنوان مثال در زندان روزنامه اي را كه اخبار جعلي در آن چاپ شده به داخل زندان مي آورند و در آن فرضا دستگيري ويا كشته شدن كسي را مي دهند وبه اين ترتيب سعي مي كنند روحيه فرد را بشكنند و عليه خودش وادار به صحبت كنند. من نقل قول مي كنم از يكي از افراد سياسي معروف ايران كه سالها زمان شاه مبارزه مي كرد براي تاسيس جمهوري اسلامي. وي مدتي به علت مخالفت با ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر در زندان بود. وي تعريف مي كرد كه بازجو بعد از آزارهاي رواني فراوان به او اطلاع مي دهد كه مهندس بازرگان دستگير شده واعترافاتي عليه دوستان خودش از جمله اين فرد كرده است. او مي گويد كه باور نمي كند. يك روز او را به هوا خوري مي برند واز پشت شيشه واز فاصله دور كسي را مي بيند كه شبيه مهندس بازرگان بود ولباس زنداني به تن داشت وقدم مي زد. بعد چند شماره روزنامه را اوردند كه در آن حرف هاي عجيب وغريبي از قول مهندس بازرگان عليه وي گفته شده بود. وي مي گفت وقتي بعد از دوسال از قرنطينه بيرون آمدم ديدم اساسا مهندس بازرگان دستگير نشده بود كه بخواهد عليه كسي صحبت بكند واين بحث ها همه اش دروغ بوده است."

برنده جايزه صلح نوبل خاطرنشان كرد: " متاسفانه اين نوع اذيت وآزارهاي رواني در زندان ها رواج دارد و چيز جديدي نيست. به همين خاطر عده اي را آزاد كردند و عده كثيري را اجازه ندادند كه حتي با اجازه مامور با خانواده هاي خود ملاقات كنند. زيرا مي دانستند كه در اين زمان آنها در جريان قرار خواهند گرفت كه وضعيت بيرون چگونه است و چگونه بايستي از خود دفاع كنند. تمامي اينها در علم حقوق شكنجه رواني محسوب مي شود وافرادي كه تحت چنين شرايطي صحبت كرده باشند از درجه اعتبار ساقط است."

وي درخصوص ويژگي هاي حقوقي چنين اعتراف هايي گفت: "كليه تشريفات مربوط به دستگيري متهمين و شيوه برخورد با انها و نحوه بازجويي و تحقيق مفصلا در قانون آيين دادرسي كيفري پيش بيني شده است. متاسفانه از باي بسم الله تا تاي تمت در مورد متهمين خلاف قانون رفتار شده است. هم دستگيري ها برخلاف قانون بوده است هم شيوه نگهداري و هم كيفيت رفتار با انها در بازداشتگاه و هم نحوه دادرسي. بنابراين هر حكمي كه صادر بشود از درجه اعتبار ساقط است. خصوصا كه مستند صحبت هاي دادستان شخصي است كه حتي حاضر نيستند نام او را بياورند وطبق حدسي كه زده مي شود مربوط است به فردي با ماموريت خاص كه اساسا نه ماه قبل هم دستگير شده است."

شيرين عبادي با اشاره به ادبيات به كار گرفته شده در اعتراف هاي مطرح شده افزود: "متاسفانه آنچه كه به عنوان اتهام براي تعداد كثيري از سياستمداران و دلسوزان رژيم مطرح مي شود اساسا بر فرض تحقق جرم هم نيست. براي اين گفتم متاسفانه چرا كه به عنوان يك وكيل همواره نگران صحت عملكرد دادگستري هستم. بسيار متاسفم كه چرا دادگستري به حال و روزي رسيده كه ما شاهد اين گونه محاكمات باشيم. محور كيفرخواست اطلاعات فردي است كه حتي نامش اعلام نشده و مشخص است چرا اعلام نكرده اند. چرا كه از ۹ ماه قبل در زندان بوده و نمي توانست اظهاراتش درست باشد."

اين وكيل مدافع حقوق بشر اظهار داشت: " اساسا آنچه كه اين روزها به عنوان كودتاي مخملي نام برده مي شود، به اين معناست كه كسي در انتخابات برنده بشود ويا اينكه مردم خواست خودشان را به صورتي مسالمت آميز بيان كنند. گويا برد در انتخابات ويا بيان مسالمت آميز خواست مردم ممنوع است ومردم وظيفه دارند براي هميشه از فردي كه در حكومت است طرفداري كنند ونمي توانند به افراد ديگري تمايل پيدا كنند. به عنوان مثال آنچه مي گويند در گرجستان پيش آمد مردم قيام كردند وسيستم ديگري را جايگزين كردند و موفق هم شدند. كجاي اين كار با ضوابط دموكراسي همخواني ندارد؟ اگر گروهي بگويند كه ما به روش ديگري مايل هستيم كشور اداره شود آيا نام اين كودتاي مخملي است؟ كودتاي مخملي چه ويژگي هايي دارد؟‌ تنها چيزي كه حكومت اعلام مي كند آن است كه عده اي در اعتراض به وضعيت موجود به خيابان آمده اند. مردم به صورت خودجوش آمده اند. اما دادستان عنوان مي كند كه اينها با تشويق اجانب آمده اند."

شيرين عبادي در پايان تاكيد كرد: " اين حرف توهين به مردم است. اين گونه محاكمات در حقيقت توهين به شعور ملتي است كه بلوغ سياسي خود را با راهپيمايي مسالمت آميز ميليوني نشان داد

No comments:

Post a Comment