Tuesday, August 4, 2009

همسر مومنی: به عبدالله گفتم مبادا از " قرص های ابطحی" بخوری

فاطمه ادینه وند همسر عبدالله مومنی گفت: همسرم عصر امروز با منزل تماس تلفنی گرفت و صدای او به قدری ضعیف و بریده بود که در کلام اول او را نشناختم. او در جملات کوتاه و بریده بریده خود تصریح کرد که در زندان انفرادی و زیر فشار شدید بازجویی است. فاطمه ادینه وند با ابراز نگرانی شدید نسبت به سلامت همسرش گفت: این اولین بار نیست که عبدالله مومنی بازداشت و زندان انفرادی را تجربه می کند اما لحن صدای او نحوه صحبتهایش نشان می داد که شدیدا تحت فشار قرار دارد ::: ادینه وند همچنین نسبت به زیر فشار بودن فعالان سیاسی برای اعتراف ساختگی هشدار داد و گفت: من در پایان تماس تلفنی به عبدالله تاکید کردم که مبادا از فرص هایی که به اقای ابطحی دادند و او را مجبور به اعتراف ساختگی کرده اند، بخورد

No comments:

Post a Comment