Tuesday, August 4, 2009

اعترافات سعید حجاریان هم از تلویزیون پخش می شود

شبکه‌ های دوم و سوم سیما، شب گذشته - یکشنبه ‌شب - اقدام به پخش صحنه ‌هائی کوتاه از اعترافات پخش نشده ی سعید حجاریان و عطریانفر نمود که تاکنون از صدا و سیما پخش نشده است. به گزارش خبرگزاری فارس، در این تصاویر که در برنامه ی خبری ساعت 20 و 30 سیما و در قالب بررسی بازتاب ‌های دادگاه اخیر اصلاح طلبان پخش شد، سعید حجاریان و محمد عطریانفر در کنار یکدیگر در سالنی نشسته و در مقابل دوربین به بیان مطالب مورد نظر خود می ‌پردازند. در این تصاویر حجاریان در اتاقی با پرده‌ های آبی و در پشت یک میز مستطیلی شکل، در حال خنده رو به عطریانفر کرده و جملاتی را خطاب به وی بیان می ‌کند. تصاویر پخش شده از برنامه ی خبری 20 و 30 و 22 سیما به جلسه ی دادگاه روز شنبه ارتباطی نداشته و مربوط به اعترافات تلویزیونی است که از 7 نفر از اصلاح طلبان دستگیر شده ضبط و جهت پخش در اختیار صدا و سیما قرار گرفته است. در ابتدا صدا و سیما از پخش این اعترافات خودداری نموده بود اما گفته می‌ شود در پی اظهارات روز گذشته ی ابطحی و عطریانفر در جلسه ی دادگاه، این اعترافات در روزهای آینده از شبکه ی اول سیما پخش خواهد شد

No comments:

Post a Comment