Thursday, August 6, 2009

درگیری و بازداشت 10 نفر در مراسم چهلم کيانوش آسا در کرمانشاه

خبرگزاری ديده بان حقوق بشر کردستان: مراسم چهلم کيانوش آسا، دانشجوی نخبه‌ی کُرد يارسان که طی وقايع اخير در تهران به شهادت رسيد عصر امروز با حضور بيش از ۱۰ هزار تن از شهروندان کرمانشاهی در تالار عباسيه اين شهر برگزار شد. بعد از پايان مراسم جمعيتی بالغ بر ۵ هزار نفر از شرکت کنندگان از درب تالار در ميدان شهرداری به سوی باغ فردوس کرمانشاه جهت حضور بر سر مزار کيانوش آسا حرکت کردند.راهپيمايی مردم با حمل عکس‌هايی از کيانوش آسا و شاخه‌های گل و بدون سر دادن شعار بود اما مأموران انتظامی در ميانه‌ی راه مانع از حرکت مردم به سمت باغ فردوس شدند. در نتيجه گروهی از جمعيت متفرق اما گروهی ديگر خود را به سر مزار کيانوش آسا رساندند. مردم با تجمع بر سر مزار اين دانشجوی ‌شهيد با نواختن تنبور به همخوانی سرودهای آئينی اهل حق (يارسان) پرداختند. در پايان مراسم هنگامی که برادر بزرگ کيانوش جهت تشکر از شرکت کنندگان مشغول سخنرانی‌ بود ماموران انتظامی ‌با حمله به وی و ديگر شرکت کنندگان باعث ايجاد تشنج در مراسم شده و برای ‌متفرق نمودن مردم معترض از گاز فلفل استفاده نمودند. همچنين بيش از ۱۰ نفر از شرکت کنندگان در اين مراسم از جمله چند تن از بستگان کيانوش آسا توسط نيروی انتظامی بازداشت شدند

No comments:

Post a Comment