Wednesday, August 5, 2009

آماده باش سپاه به بیمارستان های اطراف مجلس

به گزارش سلام در نامه ای که به این منظور به این بیمارستانها ارسال شده است آمده است نظر به اینکه مراسم تحلیف رئیس جمهور روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود لازم است بیمارستانها در مورد پذیرش مصدومان احتمالی این مراسم آماده باشند.بنظر می رسد این بخشنامه بدنبال اعلام اجتماع خودجوش مردم در اطراف مجلس و میدان بهارستان در هنگام برگزاری مراسم تحلیف و در اعتراض به این مراسم صادر شده است

No comments:

Post a Comment