Wednesday, August 12, 2009

ترکیدن حباب تقدس جمهوری اسلامی در کشورهای عربی پس از برملا شدن تجاوز جنسی در زندانهای ایران

از کشورهای عربی شمال آفریقا خبر می رسد که اخبار ایران در آن کشورها توجه زیادی برانگیخته است٠ بخصوص موضوع دستگیری دختر جوان فرانسوی در میان اعضاء فیس بوک در این کشورها محل گفتگو و حمایت و سمپاتی نسبت به وی است٠ لازم به توضیح است که زبان دوم کشورهایی مثل مراکش، الجزایر و تونس فرانسوی است و بسیاری به این زبان می خوانند و می نویسند٠ حکومت اسلامی بخصوص احمدی نژاد در میان مردم کوچه کوچه بازار توانسته بودند توجه و حتی محبوبیت کسب کنند ولی با حوادث اخیر بخصوص وجود تجاوز در زندانهای ایران نه تنها هاله تقدسی را که برای نام جمهوری اسلامی در ذهنشان شکل گرفته بود، به ناگهان چون حبابی ترکانده است٠ خبر تجاوز به دختران و پسران جوان در زندان مردم را نسبت به اسلامی بودن حکومت ایران دچار تردید کرده است٠ توفیق رغیوی که ریش بلندش بیشتر او را شبیه نیروهای القاعده جلوه می دهد می گوید: آنها با این کار نام اسلام را خراب کرده اند . تجاوز از گناهان کبیره است، خبر نگار سئوال می کند : آیا در اسلام تصرف اسرا جایز است؟ توفیق کمی مکث می کند و سپس ادامه می دهد: اعتراضات مردم مسلمان نسبت به حکومت دخلی به جنگ با کفار ندارد مگر آنکه علمای شیعه در ایرن معترضین را کافر بدانند . به نظر می رسد توفیق با تجاوز به اسرای کفار نظر مساعدی دارد. فاطیما الباج این وقایع را شرم آور خواند و گفت : ما فکر می کردیم ایران بهشتی برای مسلمانان است و من شخصأ آ رزو داشتم روزی به ایران بروم و از کشور مریدان اهل بیت دیدار کنم٠ خبرنگار می پرسد شما شیعه هستید و وی پاسخ می دهد : نخیر ولی در خانواده ما از طرفداران اهل بیت هستیم٠ به نظر می رسد موضوع تجاوز به زندانیان اخبار دستیابی ایران به بمب اتمی را تحت شعاع قرار داده است٠طا نجه تی وی

No comments:

Post a Comment