Saturday, August 8, 2009

جواد گودرزی

یکبار دیگر بسیجی ضارب را که بسمت جمعیت و آن شهید نشانه گیری کرده را ببینید

اما این بسیجی قاتل کیست ؟

نام وی جواد گودرزی است
وی عضو بسیج مسجد فخرالدوله و از بسیجیان دانشگاه علم و صنعت تهران است و در خیابان شهید برادران قائدی (هدایت) تهران ساکن می باشد
http://www.goftaniha.org/2009/08/blog-post_08.html


No comments:

Post a Comment