Tuesday, August 11, 2009

امشب: کیانوش آسا لب دریاست!۲۰:۳۰ فردا شب: سهراب اعرابی یک کودک ۳ ماهه است

اگرچه بنده هم از ابتدا با خبری مثل کشته شدن ترانه موسوی یا علیرضا با احتیاط برخورد کردم ولی صورت مسئله را نیز نباید پاک کرد
صدا و سیما هر شب به سراغ خانواده ای می رود که اذعان می کند خانواده فلان کشته شده در حوادث اخیر است که یا تکذیب می کنند یا می گویند اینگونه فوت نشده
به نظر من این گونه برخورد با مسائل کشته شدگان فقط مردم را ناراحتتر می کند و خانواده ها داغ دار تر و باید شاهد این باشیم که امشب به سراغ خانواده ای بروند که بگویند کیانوش آسا زنده است!
فردا شب بگویند سهراب اعرابی سالم است
پس فردا یعقوب براویه و .....
آنچه که مسلم است دولت به شدت نگران اطلاع رسانی از طریق اینترنت است که برای مقابله با این حجم اطلاع رسانی نه تنها از فیلترینگ به جایی نرسیده بلکه به تاخیر حداقل چهار - پنج روزه اخبار را تکذیب می کند!
اینکه چرا تغییر جهت نمی دهند و در اطلاع رسانی کوتاهی می کنند تا آنجا که رسانه ملی فقط اخبار یک سویه را به خورد مردم دهد خود جای تامل دارد.
در دنیای اینترنت و کسانی که به دنبال اخبار حقیقی تر می گردند سایت رجا نیوز و فارس خوانندگان قلیلی دارند که آنها را باور کنند اما آیا تلویزیون هم همین طور است؟


به عنوان مثال روز گذشته خبری داشتیم مبنی بر اینکه : کوشنر: بازکردن در سفارتخانه به روی معترضين بخشی از سنت دمکراتيک اروپا است
در حالی که اخبار دولتی با سر و صدا از اینکه فرانسه به دخالت در اغتشاشات اعتراف کرد!!! سخن می گویند. این حرف را من و شما که در جریان امور هستیم باور نمی کنیم و می بینیم که در امر اطلاع رسانی متاسفانه شیوه کثیفی دارند ولی آیا افرادی که رسانه آنها تلویزیون است نیز همین طور فکر می کنند؟؟؟

متاسفانه دولت نمی خواهد قبول کند که عوام فریبی را کاهش دهد و به شعور مردم توهین نکند در نتیجه با هشدارهای مکرر به صدا و سیما شاهدیم نه تنها رفتار خود را عوض نمی کند بلکه هر روز بر بحران عدم مشروعیت خود دامن می زند

No comments:

Post a Comment