Thursday, August 6, 2009

حمله به صفحات موسوی، رهنورد، میردامادی، نبوی و رمضان‌زاده در فیس‌بوک

یک نهاد نظامی با تلاش گسترده و با استفاده از تجهیزات فنی پیشرفته، از صبح امروز پنج صفحه پرطرفدار در سایت فیس‌بوک را که متعلق به میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، محسن میردامادی، بهزاد نبوی و عبدالله رمضان‌زاده بود، از کار انداخت. بر اساس گزارش‌های رسیده به «موج سبز آزادی»، استفاده يك قسمت تجهيزشده نظامي از امكانات كشور براي ارسال درخواستهاي متعدد براي بارگذاري اين صفحات، باعث بروز چنین مشکلی در دسترسی کاربران به این صفحات در فیس‌بوک شده است. با ابراز امیدواری نسبت به فعال شدن مجدد و پیش از پیش این صفحات، آدرس آنها را منتشر می‌کنیم

http://www.facebook.com/mousavi http://www.facebook.com/pages/Zahra-Rahnavard-/79757303129‎ http://www.facebook.com/pages/Dr-Mirdamadi-/129589377387‎ http://www.facebook.com/pages/Abdollah-Ramezanzadeh/104800577446 http://www.facebook.com/pages/Behzad-Nabavi-/112121917445

No comments:

Post a Comment