Saturday, August 8, 2009

نیروی انتظامی: نمی توانیم کسانی را که با ما کاری ندارند بزنیم

دیروز متنی خواندم در یکی از وبلاگ های وورد پرس که حکایت از پوسیدگی ارکان رژیم حاکم بر ایران دارد. سخنان تازه ابوالحسن بنی صدر (10 تیر) که ویدئوهایش در سایت انقلاب اسلامی در دسترس همگان قرار دارد، نشاندهنده نتیجه تلاشهای جنبش مردمی ایران و جانباختگی جوانان این سرزمین است. وقتی گفته های او را با مشاهدات خود می سنجیم، می بینیم بیراه نمی گوید. به این قسمت از حرف های او توجه کنید.

«فرمانده نیروی انتظامی گفته است: افراد این نیرو را نباید زیاد به مأموریت فرستاد. زیرا تحت تاثیر قرار می گیرند و ممکن است جانب مردم را بگیرند.»

بارها در وبلاگ ها گزارش هایی آمده که این حرف را تأیید می کند. در جایی چنین خوادندم؛ مأمور نیروی انتظامی باطوم خود را بالا گرفته بود و فریاد می زد: «ترو خدا برین خونه هاتون، من زن و بچه دارم، نمی خوام کسی رو بزنم!»

از بهشت زهرا در روز چهلم جانباختگان 30 تیر، گزارش شد که برخی از مامورین در مقابل شعار های مردم، خنده شان می گرفت و رویشان را برمی گرداندند تا مردم نبینند. در همانروز برخی از مأمورین از دست مادران گل گرفتند. اگر غیر از این بود که بکلی ناامید کننده بود.

از همین روی است که مردم برحقـّند! از این روی مردم پیروزند چون برحقـّند. اگر افراد نیروی انتظامی احساسی غیر از این داشتند طبیعی نمی بود. آنها هم از خود مردمند. پدر حسن، برادر حسین و عموی عباس. آنها مردمند.

بسیجی هم جزو مردم است، اما از نوع خائن آن!

لباس شخصی ها هم جزو همین مردم هستند، اما از نوع جانیان!

احمقی تبار هم از میان همین مردم است، اما از نوع فاشسیتش!

آن بخش از سپاه که کودتا را کارگردانی می کند، آنها هم ایرانی هستند، اما از نوع بی شرفها و بی ناموسهایش!

خامنه ای هم ایرانیست، اما از نوع آدم های ضعیف النفسی که کارهای بزرگ بدستشان سپرده می شود! شرم بر او که با حماقت خود ملتی را سرگردان کرده است
http://www.faravarde.biz

No comments:

Post a Comment