Monday, August 10, 2009

‍‍‍‍‍پروژه حذف لاريجاني :بررسي مدرك لاريجاني /لاريجاني بعد از ظهر روز راي گيري به موسوي تبريك گفته بود

به گزارش رجانيوز، یکی از نمایندگان بررسی کننده سابقه تحصیلی دکتر لاریجانی با اشاره به گزارش دریافتی در این خصوص اظهار داشت: آنچه که تا این زمان برای ما روشن شده این است که ایشان سال‌ها پیش از اخذ كامل مدرک دکترا، خود را دکتر معرفی می کرد و با این عنوان، در برخي موقعيت‌هاي شغلي، فعاليت مي‌كرد. وی با اشاره به حمایت لاریجانی از موسوی، پيش از انتخابات یادآور شد: از جلسات انتخاباتی وي و ترکیب اعضای این جلسات که بگذریم، کاری که ايشان بعد از ظهر روز اخذ رأی كرد و تلفنی به موسوی، به بهانه حتمی شدن ریاست جمهوری‌اش تبریک گفت، قابل گذشت نیست، زیرا او از جایگاه رییس یک قوه و به عنوان کسی که قاعدتاً به اطلاعات و اخبار دست اول و محرمانه دسترسی دارد، وقتی به موسوی آن هم قبل از پایان زمان رأی گیری تبریک گفت، در واقع او را دچار توهم و تشویق کرد تا مواضع فتنه انگیز و تحریک کننده بعدی را هم داشته باشد که اين رفتارها باعث سلب امنیت و آسایش مردم و وارد شدن خسارات زیادی به کشور و اقتدار و حیثیت نظام شد. آیا نشست و برخاست های انتخاباتی آقای لاریجانی با کسانی که با نظام دچار تعارض و تضاد شده بودند و تشویق او به فتنه انگیزی موسوی و آشوب های خیابانی، نشانه اطاعت از رهبری است؟ اين نماينده افزود: ما به خاطر بعضی مصالح درباره رفتار انتخاباتی آقای لاریجانی و جلسات و محتوای مذاکرات و مواضع علنی متناقض او سکوت کردیم، اما ای کاش وي برای چگونگی تشکیل دولت دهم تعیین تکلیف نکند

No comments:

Post a Comment