Monday, August 3, 2009

شناسایی سردسته بسیجیان حمله به کوی دانشگاه


محسن سلطانی زاده (نفر سمت چپی در عکس) عضو بسیج و س‍‍‍‍‍پاه و مدیر باشگاه ورزش قائم در خیابان تهران نو با تعدادی از بسیجیان و نوچه هایش به کوی دانشگاه حمله کردند که در این درگیری خود او نیز به شدت مجروح می شود به طوری که 15 روز در بیمارستان بود. برادر او مهدی نیز در لبنان در جنگ با اسرائیلی ها کشته شده. او با استفاده از کشته شدن بردارش و پولهای سپاه و بسیج باشگاه قائم و چندین باشگاه دیگر را ایجاد کرده و از آن به عنوان محلی برای آموزش نظامی به بیسجیان برای حمله به مردم بی گناه استفاده می کرد. دوستان دیگر اگر اطلاعات بیشتر از این جیره خوار دیکتاتور دارند در بخش نظرات مطرح کنند

No comments:

Post a Comment