Sunday, August 2, 2009

فارس: همه آنها خائن و خودفروخته اند، اعدامشان كنيد

خبرگزاری فارس در گزارشی تحت عنوان "نظرات كاربران فارس درباره دادگاه متهمان كودتای مخملین" تحت پوشش آنچه "نظرات كاربران" می نامد،پس از انتشار انواع تهمتها و فحاشی نسبت به بازداشت شدگان و افرادی نظیر موسوی، خاتمی، كروبی و هاشمی رفسنجانی، از جانب كاربران خود تمامی آنها را به حكم اعدام محكوم نموده است.

سالهاست كه روزنامه كیهان افتراها و فحاشیهای تند خود نسبت به مخالفینش را با هدف فرار از پی گیری قانونی در ستون كیهان و خوانندگان منتشر می كند به گونه ای كه این رویه روزنامه مذكور به یكی از فاكتورهای اصلی كیهانیسم در عرصه روزنامه نگاری تبدیل شده است.

اما به نظر می رسد خبرگزاری فارس نیز این روزها به الگوبرداری این روش از روزنامه هم محفل خود علاقه نشان می دهد. در همین راستا خبرگزاری فارس در گزارشی تحت عنوان "نظرات كاربران فارس درباره دادگاه متهمان كودتاي مخملين" تحت پوشش آنچه "نظرات كاربران" می نامد،پس از انتشار انواع تهمتها و فحاشی موهن نسبت به بازداشت شدگان و افرادی نظیر موسوی، خاتمی، كروبی و هاشمی رفسنجانی، از جانب كاربران خود تمامی آنها را به حكم اعدام محكوم نموده است.

از نكات جالب این به اصطلاح نظرات این است كه در بعضی از آنها افراد مذكور تلویحاً تهدید به قتل شده اند و دیگر این كه در میان آنچه فارس "نظرات كاربران" نامیده است حتی یك نظر نیز ملاحظه نمی شود كه مخالف اعدام این افراد باشد! با این اوصاف پیشنهاد می كنیم "نظرات كاربران" خبرگزاری فارس و البته كیهان به عنوان راهكار مناسبی برای حل معضل رشد جمعیت حتماً به دولت دهم منعكس شود!
در ادامه قسمتی از این نظرات جالب توجه را می خوانید:

* اعدامشون كنيدتا هيچوقت هوس چنين كاري را دوباره نكنند و خفت و ننگ همكاري اين منافقان و سطلنت طلبان را بصورت اين آشوبگران و سران خيانتكارشون بزنيد.

* ضمن تأييد ادعانامه دادستاني تهران و حمايت از آن، بايد اين نامردان ازخدا بي خبر كه اينگونه نظام اسلامي ما را به خطرانداخته و باعث واردآمدن خسارات بي‌شماري به مردم و بيت‌المال گرديدند، قاطعانه محاكمه و به اشد مجازات مقرر در قانون برسند؛ بخصوص سران خودفروخته آنها كه دقيقا فرامين اربابان خارجي خود و دشمنان ملت ايران را در مسير براندازي جمهوري اسلامي اجراء نمودند و همچنين كساني را كه تاكنون آزادانه راه مي‌روند و هرچه به ذهن و فكر مريضشان مي‌رسد بر زبان مي‌رانند و هرگونه اراجيف و اتهامي به مسئولان نظام مي‌زنند نيز بايد بدون واهمه بازداشت و محاكمه نمايند.

* مرگ بر خائنين به خون شهيدان. جام زهر را بنوششان بدهيد و زمين مقدس تابش نور خدا را پاك از مفسدان دوره گرد كنيد.

* خاتمى، موسوى و كروبى و هاشمي و فرزندانش بايد محاكمه شوند.

* اعدام بايد گردند.

* هركسي ميگويد اين اعترافات زوركي است، توهين بزرگي است به بزرگان اصلاحات كه اينقدر ضعيف و پست هستند، كه تحمل سختي زندان را ندارند. چگونه فرزندان مردم را تحريك ميكردند كه بروند درخيابان براي آنها جان بدهند؟ فردا خاتمي و موسوي هم با چند روز زندان به غلط كردن خواهند افتاد؛ اگر عرضه ندارند چرا ادعا ميكنند، لطفا سانسور نكنيد بگذاريد مردم قضاوت كنند.

* اينها بايد بدانند عده‌اي بسيار مصمم هستند اين افراد خائن را بيابند و قبض‌روحشان كنند.

* اينها نوري در دلشان نيست. گمراهان نفس‌اند و مستي آن كه به پستي گرائيده شدند و هميشه دلهايشان لرزان است. اينها بايد بدانند عده‌اي بدنبالشان هستند و جسارتشان را نخواهند بخشيد.

No comments:

Post a Comment