Saturday, August 8, 2009

پیراهن سفید برای دو تیم "سبزپوش" لیگ برتر

تیم های لیگ برتری "ذوب آهن اصفهان" و "پاس همدان" دو تیمی هستند که پیراهن رسمی آنان "سبز رنگ" می باشد، اما در اتفاقی نادر و بی سابقه در شروع لیگ جدید و در دو بازی خانگی دیروز این دو تیم به جای رنگ سبز، با پیراهن های به رنگ سفید وارد زمین فوتبال شدند. بر طبق قوانین و عرف فوتبال، تیم ها باید در بازی های خانگی با رنگ پیراهن اصلی خود به رقابت بپردازند که هنوز مشخص نیست به کدام دلیل این دو تیم سبز پوش، از رنگ اصلی خود استفاده نکردند و آیا قرار است این رویه تا پایان لیگ هم ادامه پیدا کند یا خیر

No comments:

Post a Comment