Tuesday, August 11, 2009

سخنی با هادی خامنه‌ای که در این دوران سخت سکوت را پیشه کرده

برادر بزرگوار آیا متوجه مسئولیت سنگینی که به عهده شماست نیستید ؟. آیا پدر مرحوم جنابعالی که انسان وارسته و درویشی بود و همه در مشهد میشناختیم استحقاق این همه ……را دارد؟

شما به بی ایمانی برادرتان به اسلام و شیعه بهتر ازما پی بردید!

آقا سید هادی, به علی قسم, حتما به آسیبی که برادرتان به راه اباعبدالله الحسین و شیعه مظلوم که همیشه از طرف بنی امیه و بنی عباس و/ وهابیون که منتظر محو اسم مولا علی و خاندان مبارکشان هستند, زد ,واقف هستید؟

برادر جنابعالی سبقت شیعه کشی را از این خاندانها ربوده و اسم خویش را بعنوان شیعه کش در تاریخ مذهب شیعه جعفری ثبت کردند . آیا شما از نجف بی اطلاع هستید؟ در بین بزرگان عنقریب فتوا ی مفسدالارض بودن اخوی صادر خواهد ش, آیا نشنیدید در اکثر بیت بزرگان در نجف وقم نام برادر شما با صدام مقایسه میشود و شما بهتر از ما میدانید پاک کردن این همه جنایت بر علیه دوستان و شیعیان قابل تحمل نیست .

آیا با جفروطلسم, کشور اداره میشود ؟ ما میدانیم در آن بیت ابلیس رهبری, چه خبر است . شما از ما بهتر میدانید چه کسانی ازهند و کشورهای دیگر که با علوم جفر وطلسم اعمال حرام انجام میدهند با پول این مردم نجیب ایران برای این افراد کاخها ساختند. بعد این ابله احمدی نژاد با حرفها و اراجیف عد ه ای دیوانه, ازسقوط دنیای غرب حرف میزند و ایران و اسلام را به مدیریت دنیا دعوت میکند که با اخوی شما در ارتباط هستند .

برای مثال , آقای مشائی از طرف همان بیت در کشورهای اسلامی با اشخاصی که با علوم غریبه اعمال حرام انجام میدهند در ارتباط هستند!

آقای سید هادی, شما باید دست به افشای این خانه فساد رهبری ابلیس بزنید .از هیچ کس نترسید شهادت در راه خدا بهتر است از هم نام بودن با این فاسد.

یکی از دوستان از کشور ترکیه آمده بود البته از شیعیان آنجا,و با نگرانی از ما ها میپرسید آیا جادو وسحر…… حلال است ؟ یکی از آقایان پرسید چطور مگه؟ او دنبال نظرفقهی اخوی شمابود . این شعیه ترک از دفتر آقایان جنتی و ………و دفتر رهبری که در ترکیه تبدیل به لانه اینگونه شیاطین شده نقل میکرد که این آقایان پولهای زیادی به این اراجیف پرداخت میکنند وبعضی ازاین اشخاص رذل را به ایران برده و با رهبر ایران ملاقات می دهند.

ایشان با چشمانی گریان میگفت با اتفاقات اخیر ایران, مردم ترکیه رهبرخود را (آتا ترک) را دعا میکنند که متوجه شد دین وقتی به قدرت برسد چه بر سر اسلام و مسلمان می آید .

آقای سید هادی اول اعلام کن این مردک با اسلام چه کرد ؟ با عالمان شیعه چه کرد؟ با مردم باوفا ی ایران و پولشان چه کرد.؟ و هزران سوال دیگر که شما بهترازما میدانید

ولی چیزیکه ما شیعیان فهمیدیم این است که بزرگترین ضربه به اسلام و شیعه از طرف اخوی شما وارد شد وتا هزاران سال دیگر قابل جبران نیست, پس برای آخرین با ر از شما می خواهم که با افشا ی این موارد ایران را از شر این نوکر شیطان که به نام خدا,فرزندان این مرزو بوم را به دست مرگ میسپارد نجات دهید و این ننگ همنامی را از دامن خانواده ی خود پاک کنید

No comments:

Post a Comment