Saturday, August 8, 2009

بریتانیا: دادگاه 'توهین آمیز' است

وزارت خارجه بریتانیا در واکنش به حضور حسین رسام، کارمند سفارت بریتانیا در تهران، در دومین جلسه محاکمه بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، اقدام ایران را "توهین آمیز" خواند. بیانیه وزارت خارجه بریتانیا همزمان با آن منتشر شد که منابع خبری ایرانی به نقل از آقای رسام در جلسه محاکمه مدعی شده اند که او "به دستور مقامات سفارت" اقدام به "ارتباط گیری با افراد و عناصر ذینفوذ احزاب و گروه های سیاسی" کرده است. این وزارتخانه در بیانیه ای اعلام کرد اقدام ایران برای محاکمه آقای رسام "به هیچ وجه قابل قبول نیست" و افزود این اقدام "مستقیما ناقض تضمین هایی است که ما از مقام های ارشد ایرانی دریافت کرده بودیم

No comments:

Post a Comment