Saturday, August 8, 2009

مشاور احمدى‌نژاد: همانطور كه زنان الاغ سواري مي‌كردند دوچرخه سواري هم بكنند

وي با اعتقاد بر اين‌كه " بايد زمينه‌اي فراهم كنيم كه زنان ما بتوانند سوار دوچرخه شوند" گفت: چطور در زمان گذشته زنان ما وقتي سوار الاغ مي‌شدند، مشكلي نداشت ولي اكنون سوار دوچرخه شدن مشكل دارد؟ اين مشكل، يك مشكل فرهنگي است كه بايد برطرف شود و بايد اين زمينه را فراهم كرد كه زنان بتوانند با دوچرخه و موتورسيكلت مثلا به محل كار خود بروند. كلهر گفت: وظيفه‌ بسيار مهم ما اين است كه به فكر جوانان باشيم. ////مشاوره رسانه‌اي رئيس‌جمهور در مورد شايعات مطرح شده در ارتباط با معرفي وي به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد به مجلس از سوي رئيس‌جمهور گفت:‌ من نيز اين شايعات و گمانه‌زني‌ها را شـنـيـده‌ام و از طـرف بـرخـي از دوسـتـان از جـمله از سوي رئيس‌جمهور نيز صحبت‌هايي با من صورت گرفته، ولي من تمايلي براي پذيرش سمت و مسئوليت اجرايي ندارم. مهدي كلهر در گفتگو با ايسنا‌ با تاكيد بر اين‌كه " فردي كه مي‌خواهد به عنوان وزير انتخاب شود بايد جوان و سني 30 تا 40 سال داشته باشد

No comments:

Post a Comment