Saturday, August 8, 2009

نمازجمعه آینده به امامت هاشمی رفسنجانی

جمعه 23 مرداد / نماز جمعه به امامت هاشمی رفسنجانی / خود شما نظر من رو در مورد هاشمی میدونید ولی بهترین جولانگاه برای یک تظاهرات میلیونی همین نمازجمعه هست / بچه های شهرهایی که می گفتید ما توی شهرمون هیچ خبری نیست ، بچه هاب شهرهایی که می گفتید جمعیت توی شهر ما کمه می ترسیم بریم شناسایی بشیم / بچه های شهرهایی که همیشه می گفتید چرا همه امکانات توی تهران هست و تبعیض توی این حکومت بیداد می کنه ، از همین الان برای روز جمعه بلیت تهیه کنید / تهران / جمعه 23 مرداد / وعده همه ایرانیان از سراسر کشور

No comments:

Post a Comment