Thursday, August 6, 2009

فیلم سخنرانی‌ رئیس حزب سبزهای کشور آلمان در حمایت از جنبش سبز دربرلین، ۱۳ مرداد - به زبان آلمانی‌ و فارسی‌

چم ازدمیر" رئیس حزب سبزهای آلمان روز چهارشنبه در تظاهرات ایرانیان معترض به انتخابات مرداد ماه شرکت و سخنرانی‌ کرد. او که جملات خود را به زبان فارسی‌ آغاز کرد در سخنانش خطاب به حاضرین در گردهمایی به زبان فارسی‌ و آلمانی‌ گفت: "احمدی نژاد شاید امروز رئیس جمهور دولت شده باشد، اما رئیس جمهور مردم هرگز نخواهد شد". چم ازدمیر که از نوامبر سال ۲۰۰۸ به ریاست حزب سبز‌ها رسیده جمله‌ای را از "جی کار" چنین نقل قول کرد: "هیچ دیکتاتوری نمی‌تواند به زوراسلحه مردمان سرزمینی که فتح کرده را به زیر سلطه خود نگه دارد. هیچ چیزی در کائنات مقاوم تر و با ثبات تر از میل و تمایل به آزادی نیست، در برابر این میل و خواسته نه حکومتی دوام می‌‌آورد و نه هیچ ظالم و زورگویی به همراه ارتشش دوام خواهد داشت" . او که دارای اصلیتی ترک و مسلمان است به دو زبان آلمانی‌ و فارسی افزود کسی‌ که به نظرات ملتی توجه نمی‌‌کند و خودش را فقط به قدرت چسبانده، نباید که اسم خدا را بر زبانش بیاورد. چم ازدمیر در پایان به مردم داخل ایران پیام داد که آنها فراموش شده و تنها نیستند بلکه تمام مردم جهان چشم به آنها دوخته اند و با احترام در برابر آنها به خاطر مبارزاتشان در راه رسیدن به آزادی و دموکراسی، سر تعظیم فرود می‌‌آورند. آزادی پیروز خواهد شد
http://www.youtube.com/watch?v=61AQNrIrfC0

No comments:

Post a Comment