Tuesday, August 4, 2009

کیش ایر مسافران خود را فریب می دهد قول بویینگ می دهد سوار توپولوف می کند

همین الان دوستانم از فرودگاه تماس گرفتن و در حال سفر به کیش بودن وقتی رفتن بلیط بگیرن بهشون گفتن با بویینگ می بریمتون اما الان برده اند سوار توپولوف اشون کردن لطفا داغ کنید این فریبکاران با جون مردم دارن بازی می کنن واسه یکم سود بیشتر نمونه اش پروازی که همین الان از مشهد داره به مقصد کیش می پره

No comments:

Post a Comment