Monday, August 3, 2009

آیت الله بیات زنجانی :مطلق بودن ولایت فقیه به معنای آزادی مطلق و فوق قانون بودن او نیست

مطلق بودن ولایت فقیه به رعایت معنای آزادی مطلق و فوق قانون بودن او نیست و حتی امامان معصوم نیز، ولایت به این معنا که فوق قوانین اسلام باشند، ندارند بلکه آنان نیز موظف به رعایت قانون اسلام هستند و ولی فقیه علاوه بر اینکه موظف به رعایت قوانین اسلام است، به رعایت قانون اساسی و حتی قوانین عادی نیز موظف است و در این جهت تفاوتی میان فقیه و غیر فقیه نیست و منظور از ولایت مطلقه همان ولایت عمومی و عامه بوده و بدین معناست که ولایت فقیهی که در راس حکومت قرار گرفته منحصر به موارد جزئی که اصطلاحاً امور حسبیه نامیده می شود، نیست بلکه ولایت او مانند دیگر حکومت ها شامل امور کشور داری نیز می شود و به همین جهت در قانون اساسی وظایف او احصاء شده و او موظف به اجرا کردن اراده و تصمیمات خود در چارچوب قانون اساسی است و این موضوع نه منافاتی با عدل خدا دارد و نه با حکمت او . بنابراین این مطلقه بودن ولایت، در برابر مقیده بودن او نسبت به امور حسبیه است و به معنای اطلاق او حتی بر خود قانون نیست و به همین دلیل خود قانون اساسی، نهادی را برای نظارت بر اعمال رهبری در نظر گرفته که دلیلی بر این است که ولی فقیه، مطلقه بودنش در چارچوب قانون اساسی است و امکان خطا را همین قانون نیز برای او، محتمل دانسته که برای نظارت بر اعمال او خبرگان را در نظر گرفته است

No comments:

Post a Comment