Tuesday, August 11, 2009

شمارش تعداد "ترانه موسوی" ها

لطفا
کسانی که پارسال کنکور سراسری و آزاد دادند و روزنامه های قبول شدگان
پارسال رو دارند، یک سر بزنند ببینند چند ترانه موسوی قبول شده اند!!! این
جوری مشت کودتاچی ها باز می شه که نگن 3 تا دونه فقط ترانه موسوی توی کل
کشور وجود داره! اگه روزنامه های سال های گذشته رو هم دارید، بسیار کمک
کننده است! بعد اگه می تونید اسکن کنید تا توی اینترنت منتشر بشه


No comments:

Post a Comment