Sunday, August 2, 2009

مگر انقلاب مخملی چه اشکالی دارد؟

چند روز است که مدام اخباری از اعترافات بازداشت شدگان می رسد مبنی بر اعترافاتشان در زمینه انقلاب مخملی. اصولا به نظر من برپا کنندگان این نمایش بزرگ باید اول جرم را تعریف کنند و بعد به دنبال مجرم بگردند. جرمی که این روزها از آن خیلی صحبت می شود تلاش برای براندازی نرم و یا انقلاب مخملین یا رنگی و ... است. به عنوان یک جوان ایرانی از این آقایان می خواهم بپرسم که معنی این عبارت چیست؟ سی سال است که مردم ایران را از حقوق اولیه خودشان محروم کرده اید و دایره خطوط قرمز را هر روز تنگ تر می کنید. سی سال است که مردم هر روز بیشتر از روز قبل به فلاکت و بدبختی می افتند و صدایشان هم اگر دربیاید به شدید ترین شکل ممکن سرکوب می شوند. مگر مردم چه خواسته اند؟ مردم فقط به امید یک تغییر هرچند کوچک پای صندوق های رای رفتند ولی آن را هم تحمل نکردید. حالا مردم را به انقلاب مخملی و تلاش برای براندازی و ... متهم می کنید. وقتی مردم از راههای قانونی و منطقی نتوانند به خواسته هایشان برسند چه انتظاری ازشان می توانید داشته باشید؟
اصلا انقلاب مخملی یعنی چه؟ سوالی برای من پیش آمده است این است که مگر انقلاب مخملی چه اشکالی دارد؟ نکته ای که اعتراف گیرندگان و پخش کنندگان و گردانندگان این دادگاههای نمایشی به آن توجهی ندارند این است که اکثریت مردم خیلی هم خوشحال می شوند که کسی برای از بین بردن سلطه این آقایان تلاش بکند حالا اسمش هرچه که باشد.پس لطفا وقت خودتان و مردم را حرام نکنید هر چه از افراد بیشتری اعتراف بگیرید مردم از طریق رسانه ملی یاران بیشتری را می شناسند و دلشان گرم تر می شود که افراد بیشتری حتی دردل حکومت با آنها هستند . با این اعتراف گیری ها مفهوم انقلاب مخملی را برای مردم تغییر داده اید چون اولا کسانی که اعتراف می کنند افرادی هستند که در دل مردم جا دارند و دوما کسانی که اعتراف می گیرند مورد نفرت مردم هستند . این باعث می شود که واژه هایی چون انقلاب یا انقلاب مخملی و انقلاب رنگی و ... مفهوم تلاش برای آزادی و دموکراسی را به خود بگیرند. بنابر این با این اعتراف های خنده دار فقط آب به چاه مردم ریخته اید

No comments:

Post a Comment