Monday, August 3, 2009

تنفیذ پنهانی یا مجلس خلوتی که هنوز پر نشده؟


دو ساعت است که قرار است مراسم تنفیذ تا دقایقی دیگر برگزار شود. مشخص نیست چه خبر است که تا این لحظه (11:20)هنوز هیچ خبری از این برنامه نشده و چیزی جلوی دوربین نیامده است. آیا جمعیت اینقدر کم است که مجبور شده‌اند با افراد بی‌ربط، حسینیه‌ی دفتر رهبری را پر کنند؟ سال 1376 و 1380 مراسم تنفیذ سیدمحمدخاتمی، رییس‌جمهور محبوب، راس ساعت و دقیقه و همراه با پخش زنده تلویزیونی برگزار شد. آن دو برنامه بینندگان زیادی داشت، چراکه بسیاری را جلوی تلویزیون میخکوب کرده بود. اما امروز، روز نکبت، 12 مردادماه 1388، مراسم تنفیذ رییس دولت کودتا ظاهرا در خفا در حال برگزاری است. بیشتر از یک ساعت است که خبرگزاری نظامی فارس تیتر یک خود را به «مراسم تنفیذ تا دقایقی دیگر» اختصاص داده است. این در حالی است که آغاز مراسم تنفیذ در دوره‌های پیشین، مثل اکثر برنامه‌های صبحگاهی بیت رهبری، حدود ساعت نه صبح برگزار می‌شده است. گفتنی است در این چند روز، ساعت دقیق شروع برنامه اصلا اعلام نشده بود و تنها امروز صبح مجری یک برنامه‌ی زنده تلویزیونی این موضوع را از میهمان برنامه خود، عسکراولادی، پرسیده است. مراسم تنفیذ رییس دولت کودتا امسال ظاهرا پخش زنده تلویزیونی ندارد. هنوز مشخص نیست برنامه اکنون در حال برگزاری است و از آن خبری نمی دهند، یا بنا به دلایل ناگفتنی به تاخیر افتاده است

No comments:

Post a Comment