Monday, August 3, 2009

چهره مغموم و به گِل نشسته خامنه ای و احمدی نژاد در مراسم تنفیذ

چگونه است که پوشش خبری محاکمه فله‌ای به صورت لحظه به لحظه صورت می‌گیرد، ولی از مراسم تنفیذ که ادعا می‌شود با حضور سران نظام برگزار شده، هیچ خبر درست و حسابی منتشر نشده است؟ این سؤالی است که یکی از مخاطبان «موج سبز آزادی» از ما پرسیده و ما هم جوابی برایش نداریم. ما البته می‌دانیم که حرفهای سران اصلاح طلب خیلی مهمتر از حضور ادعایی سران نظام است، هرچند هیچ‌کدام واقعیت ندارد. اما نمی‌دانیم که چرا رسانه‌ی (به تعبیر مهندس موسوی) ضد ملی، یکسری اتهامات ثابت نشده را مدام پخش می‌کند، اما حاضر نیست اتهام بزرگی در حد رای دادن ملت به احمدی‌نژاد را رسمی کند و خبر یا تصویری از آن پخش کند. خبرگزاری نظامی فارس اما ظاهرا همه خبرسازانش را به مرخصی ساعتی فرستاده است؛ شاید چون از فعالیت متمادی روز شنبه، خسته شده‌اند و یا خدای‌نکرده آنها هم مثل خیلی‌ها برای تنفیذ رهبری اهمیتی قائل نیستند. ببینم این قرق کی شکسته می‌شود، درهای بیت رهبری کی باز می‌شود و چه کسی اول خبر می‌دهد که در این ساعت‌های بی‌خبری، در حسینیه امام خمینی چه خبر بوده است

No comments:

Post a Comment