Sunday, August 2, 2009

پس از پخش اعترافات؛ نمایندگان اصولگرای منتقد دولت تهدید شدند که مصاحبه نکنند

«موج سبز آزادی» خبردار شده که برخی از نمایندگان اصولگرای منتقد احمدی نژاد که درباره بازداشتی‌های اخیر و وضعیت آنها در زندان با سایت‌ها و مطبوعات مصاحبه کرده بودند، پس از دادگاه نمایشی چهره‌های سیاسی اصلاح طلب، تهدید شده‌اند که از انجام هرگونه مصاحبه و یا ابراز نظر درباره بازداشتی‌ها و یا دادگاه دیروز خودداری کنند. یکی از نمایندگان عضو فراکسیون اکثریت که پیش از این انتقاداتی را درباره وضعیت نگهداری بازداشت شدگان حوادث اخیر و نحوه برخورد با آنها مطرح کرده بود، به «موج سبز آزادی» خبر داد که امروز در جمع خبرنگاران حاضر در مجلس، از هرگونه ابراز نظر درباره محاکمه چهره‌های سیاسی خودداری کرده و پس از اصرار بر اینکه در این زمینه نظری ندارد، در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا این امتناع وی از مصاحبه به علت تحت فشار قرار داشتن او از سوی برخی نهادها و نمایندگان است، فاش کرده است: به من اخطار داده‌اند که صدایم را به اندازه اعترافات پایین بیاورم. همچنین یکی دیگر از اعضای این فراکسیون که نقدهای صریحی درباره حوادث اخیر به عملکرد بسیج و به ویژه لباس شخصی‌ها داشت، در واکنش به پیگیری‌های «موج سبز آزادی» از انجام هرگونه گفت‌و‌گو درباره محاکمه اصلاح طلبان خودداری کرد و اظهار داشت: می‌خواهید ما را هم راهی زندان کنید؟

No comments:

Post a Comment