Tuesday, August 11, 2009

انعکاس جهانی افشاگری شجاعانه کروبی در مورد تجاوز در زندانهای ایران

این نهضت مردمی خیلی به کروبی مدیون است. اگر هیچ کار دیگری هم نکرده بود، همین نامه ای که نوشت در مورد تجاوزهائی که در زندانهای ایران در حال اتفاق افتادن هستند یکی از مهمترین و موثر ترین افشاگری ها از جنایات دولت کودتا بوده اند، و این نامه نام او را در تاریخ ایران ثبت خواهد کرد.

این را فقط میخواستم برای این بنویسم که بدانید چه تاثیر و انعکاس گسترده ای داشته است این نامه. اگرچه در خود ایران هرجا به این نامه اشاره ای شده قسمت مهم و اصلی آن در مورد تجاوز را سانسور کرده اند (مثلا خبر تابناک را ببینید)، یا حتی در خود اعتماد ملی (ارگان حزب خود کروبی!) که دیشت متن کامل را منتشر کرده بود، امروز کل آن صفحه را مجبور شده اند پاک کنند (این صفحه) و به جایش یک نسخه سانسور شده از نامه را منتشر کنند (اینجا)، اما به قول خارجی ها، گربه دیگه از از کیسه فرار کرده و همه آن را دیده اند، چه جناب جمهوری اسلامی خوشش بیاید یا نه.

برای اثباتش هم یک لیست کوتاه خدمتتان عرض میکنم با اسم و لینک به صفحاتی از روزنامه ها و خبرگزاری های معتبر و بزرگ جهانی که این خبر را در همین نیم روزی که از انتشار آن گذشته به آگاهی مردم دنیا رسانده اند. امیدوارم مفید باشد، هم برای دوستان داخل ایران که متوجه باشند که دنیا شاهد حال و روز ماست و تنها نیستیم، و هم برای دوستان خارج از کشور که شاید بخواهند لینک خبرها را (البته اینها فقط مراجع به زبان انگلیسی است) برای دوستان خارجی شان بفرستند.

توجه کنید که این یک لیست کوتاه شده است (بسیاری از خبرگزاری ها و روزنامه های محلی که خبر را پخش کرده اند را شامل نمیشود)، و همانطور که گفتم الان تنها یک شب از بروز خبر گذشته است، و بنا براین طی ساعتهای آینده بدون شک این خبر با سرعت مضاعفی گسترش خواهد یافت...


به امید پیروزی حق بر باطل، و عشق بر کینه

No comments:

Post a Comment