Wednesday, August 5, 2009

فیلم نجات دادن یک جوان از دست یگان وِیژه ی سپاه و باز کردن دستبند او توسط مردم

به نقل از یکی از دوستانم که شاهد صحنه بوده: دیروز این جوان شیرمرد خیلی خیلی کتک و گاز اشک آور خورد از دست خونخواران و شعبون بی مخهای سپاه و بسیج ، تا حدی که لباسش رو پاره کردن و دستبندش زدن و میخواستن با موتور ببرنش که دو تا خانوم شیرزن جلوی اون کثافتا وایستادن و مردم هم ریختن و جوون رو نجات دادن. بعد هم دمشون گرم ، لباس تنش کردن و فراریش دادن که بره. دم هرچی شیرمرد و شیرزن ایرانیه گرم ... به امید آزادی و پیروزی سبز بر سیاهی ... مرگ بر دیکتاتور

download megaupload

download Rapid share


youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=aj-OOVs1faw

No comments:

Post a Comment