Saturday, August 1, 2009

دیلی تلگراف: جلسهٔ محاکمه معترضان در تهران مشخصات کامل یک دادگاه نمایشی را داشت

دیلی تلگراف مینویسد این اولین بار پس از روزهای انقلاب است که دهها تن از مسئولان عالیرتبه کشور باز بر صندلی محاکمه نشانده شده اند.این روزنامه در توصیف جلسه دادگاه مینویسد، «این جلسه تمامی مشخصات یک دادگاه نمایشی را داشت. محمد علی ابطحی، یکی از یاران نزدیک رئیس جمهور سابق خاتمی، که خود پیش از زندانی شدن انتخابات اخیر را یک کلاهبرداری گسترده خوانده بود، اعلام کرد که بر خلاف اعتقاد راسخ میلیونها ایرانی هیچ تقلبی صورت نگرفته است». تلگراف سپس اضافه میکند که متهمین با اتهامات سنگینی روبرو هستند که میتواند به سالها زندان و حتی اعدام آنها منجر گردد. به نوشته تلگراف، «این اولین دادگاه رسمی برای بیش از دو هزار نفری است که در طی روزهای اخیر دستگیر شده اند و در زندانهای ایران، جائی که شکنجه در آن امری روزمره میباشد، در حال پژمردن میباشند و بسیاری از آنان نیز مرده اند». این روزنامه ادامه میدهد که «اتهام این افراد مشارکت در انقلاب مخملی است، که اشاره دارد به بزرگترین وحشت افراطیون، یعنی بپاخیزی گستردهٔ مردمی مثل آنچه که رژیم منفور کمونیستی در چکسلواکی را در سال ۱۹۸۹ به زیر کشید

No comments:

Post a Comment