Tuesday, August 4, 2009

بیانیه تازه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

بسم الله الرحمن الرحیم

در شرایطی که جامعه ایران در وضعیتی بحرانی به سر برده ، نیاز به تدابیری هوشیارانه داشته تا به جبران آثار ناگوار ناشی از عدم اقناع مردم معترض، بازداشت خارج از موازین قانونی فرزندان این مرز و بوم، کشته شدن عده ای در اعتراض های مردمی و عده ای دیگر در بازداشت گاه ها، حمله به کوی دانشگاه ،و ... بر آید، این نشد که مع الاسف سوگواری در چهلمین روز جانباختگان حوادث اخیر که سنت اسلامی و ملی ایران می باشد باز هم اجازه ندادند مردم به راحتی عزاداری کنند و با خشونت این مراسم را به هم زدند و عده ای را باز داشت کردند. از جمله این بازداشت شدگان محقق دانشمند و نویسنده توانا و استاد حوزه و دانشگاه، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبد الرحیم سلیمانی بود که وی را با وضع اهانت آمیز دستگیر کرده و به مکان نامعلومی برده و تا کنون هیچ اطلاعی از سرنوشت ایشان به خانواده داده نشده است. از سوی دیگر دادگاهی نمایشی را در روز شنبه 10/5/88 شاهد بودیم که نشان می داد، بنایی جهت آرام کردن جامعه و گذاردن مرهمی بر زخم های مردم وجود ندارد. مردم انتظار داشتند که پس از اعتراف به تندروی برخی ماموران در تعدی به اموال آنان، دستور به تعطیلی بازداشتگاه کهریزک که شکنجه و آزار به زندانیان در دستور کار بود و آگاهی از وضعیت کسانی که در زیر شکنجه ها جان دادند، اقدام مؤثری برای شناسایی و محاکمه متخلفان آشکار و آمران آن صورت گیرد؛ اما با کمال تعجب دادگاهی خارج از موازین قانونی و شرعی شکل گرفت که اصول دادرسی در این دادگاه رعایت نشد. هیات منصفه در این دادگاه حاضر نبود . خانواده متهمان از زمان دادگاه بی اطلاع بودند . به برخی از وکلای بازداشت شدگان جهت حضور در دادگاه اطلاع رسانی نشده بود . برخی از وکلای حاضر هم فرصت ملاقات با موکلان خود را پیدا نکرده، و پرونده آنان را بررسی نکردند. با وجود هشدار مراجع بزرگوار، علما و حقوق دانان کشور بر غیر شرعی و قانونی بودن پروژه اعتراف گیری، باز شاهد این ماجرا بوده، در کیفرخواست به این نوع اعترافات استناد می شد. بر این اساس، این دادگاه مطابق اصولی از قانون اساسی و مدنی فاقد وجاهت قانونی بوده و از درجه اعتبار ساقط است

No comments:

Post a Comment