Tuesday, August 4, 2009

فردا همه کنکوری هستیم، رشته: مهندسی دموکراسی، ظرفیت پذیرش: تمام ملت، مکان: هر جا به غیر از خانه هایمان، ما قبولیم

سلام هموطن، سخنم ساده است، اولاً که ایرانی هستی پس واژه ذلت و خواری برایت معنا ندارد. دوماً که مدت زمان زیادی است که داری تمرین دموکراسی می کنی برای کنکور سیاسی که در پیش داری، تاریخ کنکورسیاسی ایران چهارشنبه 14 مرداد 1388. می خواهی در رشته دموکراسی مطلقه قبول بشی. برایش خونها داده ای. تلاشها کرده ای، اشکها ریخته ای، زندانیها داده ای، کتک ها خورده ای، فحش ها شنیده ای، فریادها زده ای. باید قبول شوی. پس امشبو راحت بخواب. فردا صبح صبحانتو نوش جان کن و ماسکت رو به صورت بزن، موبایل و دوربینتو دستت بگیر و با اعتماد به نفس به خیابان بیا، کنکور فردا گنجایش پذیرش یک ملت را دارد، در آن شرکت کن که تضمینی قبول خواهی شد. فردا تهرانی در میدان بهارستان است و شهرستانی در خیابانهای شهرش، بذار خامنه ای که خودش را به کری و کوری زده بفهمد که تاریخ مصرفش تمام شده است. تمام به معنای واقعی کلمه. واژه "امید" را خیلی دوست دارم، این روزها خیلی برام معنای خاصی پیدا کرده. خدای بزرگ به کورش بگو فردا بگوش باشه، فرزندانش می خواهند سربلندش کنند. مرسی هموطن

No comments:

Post a Comment