Wednesday, August 12, 2009

سانحه برای پرواز آسمان اصفهان-تهران

پرواز شماره 729 هواپیمایی آسمان در فرودگاه اصفهان دچار سانحه شد. به گزارش خبرنگار «تابناک»، این هواپیما که قرار بود ساعت 20/30 امشب به سمت اصفهان پرواز کند، با دیرکردی یک ساعت و نیمه و آن هم ساعت 22 به سوی این شهر پرواز کرد، اما در حادثه‌ای شبیه فرودگاه مشهد به هنگام نشستن، دچار حادثه شد. بنا بر این گزارش، فرود نامناسب عوامل پروازی این هواپیما، موجب شد یکی از چرخ‌های این هواپیمای متعلق به شرکت آسمان ترکیده، آتش بگیرد و از آنجا که درهای هواپیما در آن هنگام بسته بوده و مسافران نیز درون آن بودند، مأموران فرودگاه در حال خاموش کردن آتش شدند. گفتنی است، البته به این خاطر درهای اضطراری این هواپیما به روی مسافران باز نشد، تا از احتمال آتش گرفتن باک و بروز فاجعه انسانی جلوگیری شود. در این باره باید افزود که پس از گذشت مدتی از توقف هواپیما، مسافران این پرواز به سلامت از این هواپیما بیرون آورده شدند، اما حالت روحی برخی از این افراد، نامساعد گزارش شده و نارضایتی مسافران از برخورد برخی عوامل و کادر پرواز بر تنش‌های پس از این رخداد افزوده است. یکی از مسئولین شرکت آسمان در این باره به خبرنگار آینده گفت: پرواز یادشده پس از نشستن بر روی باند با عمل نکردن موتور آنتی اسپید چرخ مواجه شده که موجب ایجاد دود و در نهایت ترکیدن یکی لاستیکهای هواپیما گردیدرو هواپیمای فوق در نهایت در باند متوقف گردیده و تمامی مسافران به سلامت پیاده شدند لذا آتش گرفتن لاستیک هواپیمای بیان شده کذب میباشد. این پرواز پس از تعویض لاستیک آماده ادامه مسیر است خلبان پرواز یادشده یکی از خلبانان با تجربه بوده واذعان باید داشت به مدیریت هرگونه حادثه احتمالی نه اینکه با سانحه مشهد مقایسه گردد

No comments:

Post a Comment