Monday, August 10, 2009

پرواز ایران ایر در گوتنبرگ به علت بدهی به فرودگاه زمین گیر شد

پرواز هفتگی ایران ایر گوتنبرگ به تهران این هفته به علت بدهی شرکت ایران ایر به فرودگاه لند وتر شهر گوتنبرگ اجازه پرواز از برج مراقبت دریافت نکرده و الان حدود ۳ ساعت است که با وجود سوار شدن تمامی‌ ۳۵۰ مسافر از باند بر نخواسته. بدهی شرکت ایران ایر طبق اطلاعاتی که من به دست آوردم تنها ۷۰۰۰۰کرون سوئدی بیشتر نیست اما تا زمان پرداخت نشدن هواپیما از زمین بلند نخواهد شد. باید به آقایان سردمدار کودتا تبریک گفت

No comments:

Post a Comment