Saturday, August 8, 2009

پیراهن "سبز" برای تیم های لیگ برتری ممنوع شد؟

تیم های لیگ برتری "ذوب آهن اصفهان" و "پاس همدان" دو تیمی هستند که پیراهن رسمی آنان "سبز رنگ" می باشد، اما در اتفاقی نادر در شروع لیگ جدید و در دو بازی خانگی دیروز این دو تیم به جای رنگ سبز، با پیراهن های به رنگ سفید وارد زمین فوتبال شدند

No comments:

Post a Comment