Thursday, August 6, 2009

حذف نام خليج فارس از تمبر حماسه 40 ميليوني


اعتماد ملي: قرار است همين روزها از تمبري با عنوان « حماسه 40 ميليوني»، رونمايي شود، رونمايي از اين تمبر كه در گروه تمبرهاي يادبود قرار مي گيرد در حالي صورت مي گيرد كه تنها 43 روز از برگزاري دور دهم انتخابات پرحاشيه رياست جمهوري مي‌گذرد. نكته قابل توجه‌تر مورد تاييد قرار نگرفتن طرح تمبر از سوي شوراي تمبر به رياست وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات است، چرا كه طبق قانون طرح هر تمبر به ويژه تمبرهاي ياد بود بايد ابتدا در جلسه شوراي تمبر مورد بررسي قرار گرفته و پس از تاييد به امضاي وزير برسد.
اين در حالي است كه در تاييد طرح اين تمبر، به رغم ايرادات شوراي تمبر از طرح آن، تمبر از سوي وزير تاييد شد و خلاف روال معمول، قرار است تا در مرحله اول در يك برگ آن هم پرينت رنگي به چاپ برسد. هر چند كه روابط عمومي شركت پست هيچ توضيحي درباره زمان رونمايي از اين تمبر ارائه نداد اما به نظر مي رسد با توجه به پيگيري‌هاي صورت گرفته تا روزهاي آينده اين اقدام صورت گيرد.
يك منبع آگاه از مخالفت نمايندگان سازمان‌هاي مختلف حاضر در جلسه شوراي تمبر خبر داد و گفت:« روز يكشنبه جلسه شوراي تمبر برگزار شد اما نمايندگان سازمان هاي مختلف طرح آن را تاييد نكردند، با اين حال وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات آن را تاييد كرد و مجددا به شوراي تمبر فرستاد تا مراحل توزيع آن انجام شود اما شورا آن را نپذيرفت در نهايت نيز با اعمال فشار و خلاف تمايل اعضاي شورا، يك برگ از تمبر به صورت شخصي چاپ شد و قرار است در مراسم رونمايي به نمايش گذاشته شود.»

به گفته او، در تصوير اين تمبر مشاهده مي شود كه جمعيت فراواني از مردم در داخل نقشه ايران قرار گرفته اند و در حالي كه تصاويري از محمود احمدي نژاد، حضرت امام خميني (ره)، رهبر معظم انقلاب و همچنين پرچم ايران در دست دارند، در حال برگزاري جشن هستند. اين منبع آگاه كه نخواست نامش عنوان شود، به ايرادات وارده به طرح تمبر اشاره كرد. « يكي از ايرادات بزرگ طرح اين است كه نقشه ايران كامل نيست و تصوير خليج فارس و درياي عمان در آن حذف شده است، تصوير محمود احمدي نژاد، در كنار تصوير حضرت امام خميني (ره) و رهبر معظم انقلاب قرار نگرفته بلكه در يكي از پلاكاردها تصوير احمدي نژاد و در پلاكاردي ديگر تصوير رهبران انقلاب قرار گرفته است. اين در حاليست كه در تمام تمبر تصاوير بيشتري از محمود احمدي نژاد ديده مي شود. از سوي ديگر استفاده از تصوير مقام معظم رهبري نياز به كسب مجوز از دفتر رهبري دارد، چرا كه پيش از اين دفتر رهبري با انتشار تصوير ايشان روي تمبر مخالفت كرده است. از سوي ديگر اعضاي شوراي تمبر با رنگ قرمز نوار پايين طرح كه منجر به حذف خليج فارس و درياي عمان شده، ايراد وارد كرده اند.» او ادامه داد:« شوراي تمبر پس از وارد كردن اين ايرادات، طرح جديدي پيشنهاد كرد اما با آن مخالفت شد.» اين منبع آگاه بر اين نكته تاكيد كرد كه تمبر بدون اطلاع مديرعامل شركت پست طراحي شد.

شوراي تمبر، طرح را تاييد نكرد

يك مسوول در شوراي تمبر كه او هم نخواست نامش فاش شود، با اعلام اينكه طرح تمبر اشكالات جدي دارد، به اعتماد ملي گفت:« طرح تمبر با دستور مديرعامل شركت پست و مقام وزارت به شورا تحميل شد اما شوراي تمبر آن را نپذيرفت. با اين حال تمبر به صورت پرينت رنگي و نه چاپ شده در چاپخانه تهيه شد.» به گفته او، تيراژ هر تمبر به صورت معمول 300 هزار است اما تعداد تهيه شده اين تمبر هنوز مشخص نيست. اين منبع آگاه با تاكيد بر اينكه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات پيش از تاييد شوراي تمبر نمي توانند تمبري را تاييد كنند، ادامه داد:«شوراي تمبر به طور صريح طرح را رد كرده و اقدام صورت گرفته خلاف قانون است.» بي توجهي به نظر اعضاي شوراي تمبر در شرايطي رخ مي دهد كه شوراي تمبر براساس تصويب نامه شماره مورخ /5/1362 هيات وزيران در راستاي سياستگذاري برنامه ريزي، بررسي و تصويب تمامي امور به چاپ و انتشار تمبرهاي جاري و يادبود پستي ، تشكيل شده است.
بر اساس ماده 5 آيين نامه، وظايف شورا عبارت است از، بررسي پيشنهادهاي مربوط به انتشار تمبر در مهر ماه هر سال براي سال بعد و تعيين مناسبت هاي مختلف براي چاپ ونشر تمبرهاي يادبود با توجه به سياست ها ضوابط مندرج در مواد 2 و 3، بررسي و تصويب طرح هاي هنري عرضه شده به شورا كه براساس فهرست مناسبت هاي منتخب تهيه شده است . تعيين مشخصات مربوط به تمبرهاي مختلف جاري و يادبود (از قبيل قطع ، تيراژ، و ارزش )، بررسي و تصويب برنامه هاي لازم جهت بهبود كيفي تمبر و توزيع آن (به ويژه از طريق آشنايي با وضعيت طراحي ، چاپ و نشر تمبر در سطح بين المللي )، سياستگذاري تبليغي براي معرفي تمبرهاي منتشر شده از طريق وسايل ارتباط جمعي و طرق ديگر.برگزاري مسابقات داخلي و خارجي براي طراحي سوژه‌هاي مورد نظر. بررسي و تصويب مطالب بروشورهاي مربوط به معرفي تمبرهاي منتشر شده كه توسط وزارت ارشاد اسلامي تهيه و به شورا عرضه مي شود. تعيين حق الزحمه مناسب براي طراحان طرح هاي منتخب .

انتشار تمبر «حماسه 40 ميليوني» غيرقانوني است

در اين ميان مديرعامل سابق شركت پست معتقد است با توجه به مراحل طي شده براي توزيع اين تمبر به نظر مي رسد تمبر يادبود با روش تمبر شخصي توزيع شده است. سعيد فائقي، در همين جا توضيحاتي پيرامون انواع تمبر ارائه كرد. او با اشاره به وجود تمبرهاي عادي و پستي، نقش تمبر، تمبر تبليغاتي، تمبر شخصي، تمبر مشترك و تمبرهاي يادبود و يادگاري به اعتماد ملي گفت: « تمبرهاي يادبود تمبرهايي هستند كه به مناسبت هاي خاص و ملي منتشر مي شوند كه ظاهرا حماسه 40 ميليوني نيز در اين گروه قرار گرفته است.» مديرعامل سابق شركت پست اين نكته را اضافه كرد كه اين تمبرها به طور خاص بايد مصوبه شوراي تمبر را داشته باشد، در غير اين صورت چاپخانه اجازه چاپ تمبر را ندارد. به گفته او، نماينده وزارت ارشاد، يكي از اعضاي شوراست كه امور چاپي تحت نظارت اوست. به احتمال فراوان در اين موضوع نيز وزارت ارشاد نخواسته مخالفت خود را با طرح اعلام كند اما در نهايت چاپخانه مجوز شوراي تمبر را مي خواهد.

فائقي با اظهار تعجب از اينكه اين تمبر بدون تاييد شورا قرار است منتشر شود، احتمال داد اين تمبر به روش شخصي چاپ شده است. به اين معني كه به طور كلي اين تمبر در گروه تمبرهاي يادبود قرار مي گيرد اما روش انتشار آن به صورت تمبرهاي شخصي است كه نيازي به طي كردن مراحل عنوان شده ندارد.
بر اين اساس مي توان گفت كه اين اقدام غيرقانوني است. او ادامه داد:« بر اساس نص صريح قانون، تمبر بايد از سوي شورايي مركب از اعضاي وزير و ساير نمايندگان تاييد شود و وزير نمي تواند به طور مستقيم دستور انتشار دهد بنابراين اين تمبر صددرصد خلاف قانون است مگر اينكه تبديل به تمبر شخصي شود.» مديرعامل سابق شركت پست، درباره طرح تمبر نيز انتقاد كرد.« پيش از اين چنانچه در مسير نامه اي به ايران به جاي خليج فارس نوشته مي شد، خليج عربي آن را به مقصد نمي رسانديم چطور است كه در تمبري خليج فارس و درياي عمان حذف مي شود و اين انتظار وجود دارد كه به تاييد هم برسد.» فائقي با اعلام اينكه اتحاديه جهاني پست از زيرشاخه هاي سازمان ملل متحد است، تاكيد كرد:« چنانچه كشور ايران خليج فارس را به رسميت نشناسد ديگر نمي توان انتظاري از ساير كشورها داشت چرا كه اين تمبر به عنوان سندي عليه ايران شناخته شده و به نفع مدعيان خليج عربي به كار مي رود

No comments:

Post a Comment