Tuesday, August 11, 2009

دروغ در 30/20 : 645 ترانه موسوی و 16 نفر سید علی خامنه ای هم نام وجود دارد

شاید جریان ترانه موسوی را شنیده باشید ، فقط جهت اطلاع باید بگویم شنیده ها حاکی است که ترانه موسوی دختری است که از سوی کودتاچیان دستگیر شد و مورد تجاوز فجیع جنسی قرار گرفت به گونه ای که پزشکی قانونی خبر از پارگی رحم و مقعد او داده بود . حتی گفته می شود جنازه اش را سوزانده اند! خب اگر این امر حقیقت داشته باشد چگونه چنین شخصی شناسایی می شود مگر ما بانک DNA داریم یا به قول معروف آنقدر پیشرفته هستیم که چنین جنازه هایی را شناسایی کنیم ، هیچ می دانید 1600 جنازه در سراسر کشوردر پزشکی های قانونی وجود دارد که اتفاقا چهر هایشان کاملا مشخص است اما هنوز تشخیص هویت نشده اند ، آمار پزشکی قانونی کشور این را می گوید!!از طرفی هیچ بعید نیست این شخص ترانه موسوی نبوده باشد و کودتاچیان برای رد گم کردن اسم ترانه موسوی را توسط عوامل نفوذی خود در اینترنت منتشر کرده باشند ، اما برای تنویر افکار عمومی و در پی نشر اکاذیب از سوی برنامه دروغ پرداز 30/20 که از شبکه دو پخش شد ، آنها گفتند در تهران فقط 3 نفر ترانه موسوی دارند ، که دو تای آنها در حال حاضر در خارج کشور هستند و یکی شان هم 40 ساله است به کمک یکی از دوستان که نخواست نامش فاش شود ،آمار کاملی از اشخاصی به نام ترانه موسوی که ساکن تهران هستند به دست آمد ، در این آمار 645 ترانه موسوی در سراسر کشور وجود دارد که 114 نفر آنها ساکن تهران هستند ! که 30/20 فقط به 3 نفر آنها اشاره کرد ، شاید آمار کشته شده ها هم این طور سر هم بندی شده و آمار 24 میلیونی رئیس جمهور محبوب !! جالب است بدانید که در این آمار ۱۶ نفر با نام سید علی خامنه ای در سراسر کشور شناسایی شده است ! هم نام بودن چیز زیاد عجیبی نیست!به هر حال کسی که هاله نور را تکذیب کرده در حالی که فیلم و بلوتوسش دست به دست در کوره دهات ها هم می چرخد دیگر دروغ گفتن کار زیاد سختی نیست ، کسی یک بار دروغ بگوید 24 میلیون بار هم می تواند دروغ بگوید

No comments:

Post a Comment