Thursday, August 6, 2009

تیراندازی های مکرر در شب نیمه شعبان پس از ساعت 23 در جنوب غرب تهران

این برای اولین بار است که در جنوب غرب تهران مردم علیه احمدی نژاد اعتراض کرده اند. قبلا این ناحیه در کل "سبز" محسوب نمی شده. تلاش می کنم خبر بیشتری از حوادث دیشب پیدا کنم و خبر را تکمیل کنم. پیوستن جنوب غرب تهران به اعتراض علیه دولت کودتا مبارک

No comments:

Post a Comment