Tuesday, July 28, 2009

نیویورک تایمز: موسوی قدرتمندتر از قبل سخن می گوید

این روزنامه با اشاره به سخنان موسوی در جمعی از معلمان بیان داشته است که وی اکنون قدرتمندتر از قبل سخن می گوید. نویسنده با ذکر برخی جملات میرحسین از اعتراض وی به رفتار رهبران ایران در قبال مسائل اخیر خبر داده است. این روزنامه همچنین با اشاره به درخواست برگزاری مراسم چهلم شهدای اخیر در مصلای تهران از شباهت این مساله با رخدادهای انقلاب 57 یاد کرده است. در ادامه مقاله نویسنده به بیان شرایط زندانیان و تحولات رخ داده پیرامون آن ها پرداخته است

No comments:

Post a Comment