Thursday, July 23, 2009

اعلامیه حزب مشروطه ایران پشتیبانی از اعتصاب غذا برای آزادی زندانیان سیاسی سبز

مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران در هفته‌های اخیر با همه نتایج درخشان خود با چنان تلفات و ضایعات انسانی همراه بوده است که هیچ موفقیتی نمی‌تواند آثار آن را برطرف سازد. به ویژه سرنوشت نا‌معلوم گروه بزرگ مبارزانی که در هفته‌های گذشته دستگیر و در بسیاری موارد توسط بسیجی‌ها ربوده شده‌اند و گزارش‌های پراکنده‌ای که از سرداب‌ها و شکنجه‌گاه‌های رژیم می‌رسد مایه نگرانی است. کوشش برای آزادی زندانیان سیاسی و ربوده شدگانی که به شیوه دسته‌های آدمکشان ناپدید می‌شوند می‌باید سرلوحه تلاش‌ها به ویژه برای بسیج حمایت بین‌المللی باشد. در این میان پیشگامی سرامدان سیاسی و فرهنگی برای سازمان دادن اعتصاب غذا در برابر سازمان ملل متحد در نیویورک جای برجسته‌ای در پیکار آزادی زندانیان سیاسی دارد و سزاوار همه گونه پشتیبانی است. شخصیت‌ها و افرادی که به این اعتصاب غذا می‌پیوندند بی تردید بیشترین تاثیر را بر افکار عمومی جهانی خواهند گذاشت و فشار‌های دیپلماتیک را بر رژیم اسلامی افزایش خواهند داد. زنان و مردانی که جان و آزادی خود را نثار آزادی مردم ایران کرده‌اند بی‌تردید از این همدردی و حمایت دلگرم خواهند شد و نتایج آن را احساس خواهند کرد

No comments:

Post a Comment