Thursday, July 23, 2009

در بیت رهبری چه می‌گذرد! علیرضا نوری زاده


دوازده سال پیش متنی پیدا کردند که فرزند شصت و سوم امام سجاد که مردی از خراسان خواهد بود پایه گذار حکومت امام زمان خواهند بود.زمان ظهور هم سال ۲۰۱۲ میلادی در ۲۳ ومین سال ولایت این فرد خواهد بود.جرج بوش هم دجال می‌باشد. خامنه‌ای ابتدا باور نمیکرد ولی‌ کم کم به وی باور آندند که چنین چیزی درست است . اوباما هم فرد رنگین پوست است که دجال به جای خویش نشانده است که در جنگ به نایب امام زمان است. بعد مدعی میشوند که در زمان ظهور حضرتش باید بلاد اسلام قوی باشد و سلاحی باید باشد که بتواند دنیا را کن فا یکون کند پس باید برنامهٔ پنهان هسته ی درست کرد و بمب اتم را بدست آورد. مصباح هم به پای خامنه‌ای به عنوان نایب امام زمان افتاد و روایت جعل می‌کند که انجام هر کاری برای حفظ این حکومت برای آماده سازی ظهور حضرتش واجب عینی است

No comments:

Post a Comment