Tuesday, July 28, 2009

چهلم شهدای جنبش سبز ایران در مصلای تهران پنجشنبه ساعت ۱۸

در پی درخواست سه روز قبل موسوی و کروبی برای برگزاری مراسم چهلم شهدای جنبش سبز و با توجه به عدم مخالفت رسمی و مکتوب وزارت کشور با این درخواست تا 48 ساعت قبل از زمان انجام مراسم، «موج سبز آزادی» مطلع شده که برگزاری این برنامه قطعی شده و بدین ترتیب سبزپوشان برای زنده نگه داشتن نام و یاد شهدای حوادث اخیر از ساعت 18 روز پنجشنبه 8 مرداد در محل مصلای تهران حضور خواهند یافت. به گزارش «موج سبز آزادی» اگرچه کسب مجوز برای برگزاری مراسم ختم و یادبود تاکنون سابقه نداشته و هیچ الزام قانونی نیز ندارد، با این حال میرحسین موسوی و مهدی کروبی روز یکشنبه قصد خود برای برگزاری این مراسم را به وزارت کشور اطلاع دادند تا هیچ بهانه‌ای برای عدم حفظ امنیت شرکت‌کنندگان در آن، باقی نماند. بر اساس این گزارش، تا این لحظه که کمتر از 48 ساعت به زمان تعیین شده برای این مراسم فرصت باقی است، هنوز وزارت کشور هیچ پاسخ کتبی به نامه موسوی و کروبی نداده است و به نظر می‌رسد مقامات دولتی قصد دارند به جای ایفای وظیفه‌ی قانونی خود در صدور مجوز برای تجمعات و راهپیمایی‌ها، با اقدامات ایذایی از برگزاری مراسم چهلم شهدا جلوگیری کنند؛ اقداماتی از از قبیل تلاش برای انصراف این دو چهره‌ی سیاسی از برگزاری مراسم مذکور یا تهدید نزدیکان آنها به تبعات امنیتی حضور مردم در مصلا و اطراف آن

No comments:

Post a Comment