Friday, July 24, 2009

مشايي استعفا كرد

دستیار ارشد رئیس جمهوری به نقل از اسفندیار رحیم مشایی اعلام کرد که وی با توجه به حکم مقام معظم رهبری خود را معاون اول رئیس جمهوری نمی داند. مهندس سید مجتبی ثمره هاشمی در گفتگو با شبکه "ایران" تصریح کرد : جناب آقای رحیم مشایی دقایقی پس از انتشار نامه مقام معظم رهبری در گفتگو با اینجانب به صراحت اظهارداشت که من خود را تابع مطلق حکم مقام معظم رهبری می دانم و ذره ای در این زمینه تردید به خود راه نمی دهم. ثمره هاشمی افزود : رحیم مشایی تاکید دارد که به عنوان سرباز نظام و انقلاب ، در هر کجا که باشد خود را خدمتگذار ملت می داند

No comments:

Post a Comment