Sunday, July 26, 2009

بصيرت ، مربی سپاهان: جرات سوار شدن به هواپيما را نداريم‌ ، با اتوبوس به تهران مي‌آئيم

با توجه به سانحه ای که برای دو هواپيما آن هم كمتر از 10 روز در كشور روی داد،از بازي در مشهد انصراف داديم چرا كه امنيت تيم براي ما از هميت بالاتري برخودار بود، ضمن آنكه نمي‌خواستيم تيم دچار استرس و اضطراب شود و به همين منظور تصميم گرفتيم از بازي در مشهد خودداري كنيم

No comments:

Post a Comment