Monday, July 27, 2009

شناسايي عامل اصلي سقوط هواپيماهاي روسي - طنز


پس از آنكه ايران در زمينه ي سقوط هواپيما به خودكفايي رسيد و فرزندان غيور اين آب و خاك توانستند تكنولوژي خوردن به زمين گرم را بومي سازي كنند ،‌ برخي نهادهايي كه ما بواسطه ي اينكه مي دانيم ترمز ماشين يك لوله ي 20 سانتي متري بيشتر نيست ، مي ترسيم اسمشان را بياوريم !! تلاشهاي گسترده و كم نظيري را جهت شناسايي و دستگيري عامل اصلي اين سقوط ها آغاز كردند و پس از يك سري كارهاي جيمز باندي و ژانگولري موفق به شناسايي فرد مذكور شدند ! اسحاق .ن كه اصلاً از اسم تابلو اش هم پيداست كه يهودي است و مداركش هم موجود است با گرفتن پول از بي بي سي فارسي وصدای آمریکا ، ضمن كشف جاذبه ي زمين ، با افزايش جاذبه ي هواپيماهاي روسي براي زمين ايران قصد داشته روابط حسنه ي ميان ايران و كشور دوست و همسايه و برادر و خواهر و مادر هرچي روسه . . . را بر هم بزند اما با شناسايي اين عنصر معلوم الحال و دست نشانده ي دشمن كليه نقشه هاي بي بي سي فارسي نشينان نقش بر آب شد ! گفتني است نامبرده در حال حاضر خودش را به مردن زده و قصد دارد اينگونه وانمود كند كه در سال 1727 ميلادي فوت كرده است ، اما دوستان ما با پشت كاري مثال زدني ، كم كم در حال گرفتن اعتراف از وي هستند كه به محض اينكه اعترافاتش را كامل گرفتيم ،‌ براي تنوير افكار عمومي آنها را پخش خواهيم كرد ! در اين تصوير نامبرده به همراه اسناد جاسوسي در محل اختفايش نشان داده شده است

No comments:

Post a Comment