Friday, July 24, 2009

منیرو روانی‌پور: حالا باخبر شدم گروه‌های فلسطینی و لبنانی هم از جنبش مردم ایران حمایت کردند

پریروز رفتم پیطزبورگ -به این امید که روز جمعه بتوانم از انجا به نیویورک بروم و به اعتصابیون به پیوندم .اما برنامه اینقدر فشرده بودکه وقتی برای رفتن به نیویورک باقی نمیگذاشت .شرمسار دوستانم هستم بخصوص جناب اقای گنجی ..

برنامه داستان خوانی من و اناهیتا فیروز بود که رمان اش به نام باغ فردوس در ایران توسط خانم گلی امامی ترجمه شده . اناهیتا زیبا مهربان و ساده است به دل می نشیند و ادم خیال میکند سالهای سال با او دوست بوده است .
برنامه عالی بود .حالا خسته ام اما خبرش را حتما این جا و انجا خواهید شنید .وقت کنم در باره اش بیشتر می نویسم
راستی تو سایت من نفوذ کرده اند . حتی داده ام پس ورد و ..عوض کرده اند باز فایده ای ندارد ...شاید از این جا هم دست بکشم و بروم سراغ سایتی که سرورش همین جایی باشد
من در حرفهایم در پیطرزبورگ به نویسندگان لبنانی وفلسطنیی اعتراض کرده بودم که چرا به سرکوب جنبش سبز ایران اعتراض نمیکنند حالا دیدم دو گروه فلسطینی هم جزو مغترضین به کشت وکشتار جوانان ایرانی هستند از این بابت خوشحالم اما متن سخن هایم را حتما چاپ میکنم

No comments:

Post a Comment