Monday, July 27, 2009

جشن های شب نیمه شعبان فرصت جدیدی برای ادامه اعتراضات و درخواست برای حضور میرحسین بین مردم

نیمه شعبان مثل هرسال بازهم تعداد زیادی از مردم جشن میگیرند. می تونیم از این فرصت استفاده کنیم. لازمه که توی یکی از همین روزهای پیش رو روش رسیدن به خواست جنبش مردمی ایران یا همون نقشه راه تدوین بشه. ..این موج این جوری تموم نمی شه. به خاطر خون ها ریخته شده، فریادهای بلند و سکوت های معنا دار. به خاطر همون بغض و بهت روز بعد از انتخابات . ما نمی تونیم چهره شکست خورده محمود احمدی نژاد رو با فریادهای پیروزمندانه تحمل کنیم...از نظر من بهترین فرصت نیمه شعبانه که تا چند روز دیگه فرا می رسه. همه می دونیم شامگاه شب نیمه شعبان زمان خوشحالی جشن برای گروه کثیری از مردمه. و همه می دونیم که آقای موسوی پیروز انتخابات اخیر بود. پیروزی بدون جشن پیروزی معنایی نداره. نیمه شعبان با توجه به شرایط به خصوصی که داره می تونه فرصتی برای جشن پیروزی جنبش باشه. همه می تونیم با نمادهای سبزو چهرهای شاد گرهمایی پیروزی و امید به آینده رو در این روز نشون بدیم. باید ثابت کنیم که گذر زمان نمی تونه ما رو آروم کنه تنها چیزی که مردم و معترضین رو ساکت می کنه به رسمیت شناخته شدن و تمکین از مردم هست. جنبش با خواست و اراده مردم اداره می شه، می تونیم از آقای موسوی بخواهیم که در روز نیمه شعبان بین مردم حضور پیدا کنه و. برنامه و روش های ادامه اعتراضات رو تشریح بکنه. البته شاید حضور مستقیم میر حسین بین مردم ممکن نباشه ولی می تونیم از ایشون بخواهیم که بیانیه ای رو در این روز منتشر کنند و از برنامه ها و اهداف بگویند. پس برای تحرک بخشی به جنبش همه نخبگان و مردم باید با هم اندیشی و همفکری روش های ماندگار شدن و تاثیر گذاری بیشتر این حرکت اعتراضی رو پیدا کنند.نیمه شعبان می تونه فرصت مناسبی برای اعلام برآیند این افکار باشه. این دولت حتی امام زمان رو هم مصادره کرده. کودتاچیان با اتکا به خواست و نظر امام زمان مردم رو سرکوب می کنند و با وقاحت به امام زمان نامه نگاری می کنند.این روز فرصتیه تا این حربه و روش اون ها رو هم بر علیه خودشون استفاده کنیم. با سلاح آگاهی و امید و با رعایت اخلاق و انصاف به راه خودمون ادامه خواهیم داد چون ما صداقت رو انتخاب کردیم

No comments:

Post a Comment