Friday, July 24, 2009

روشهای مبارزات مدنی برای ضربه زدن به دولت نامشروع

روشها ی مبارزات مدنی برای ضربه زدن به دولت نامشروع۱.خروج پول از بانکهای دولتی حامی م.الف شامل :مهر،انصار،بانک سینا،قوامین،ثامن الائمه خروج نقدینگی از بانکهای دولت و گسیل آن به بانکهای خصوصی و نیمه خصوصی مانند:پارسیان،پاسارگاد،سامان،اقتصاد نوین و موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده.۲.عدم پرداخت به موقع اقساط ماهیانه۳.عدم پرداخت به موقع قبوض تا زمان اخطار۴.پول نویسی(شعار،آیات قرآن و احادیث مربوطه)،اگر امکان پول نویسی را ندارید با نوشتن ۸۸ با رنگ سبز بر روی پولهایتان در مبارزه مدنی شرکت کنید.۵.عدم خرید از فروشگاه هایی که صاحبان آنها وابسته به نیروهای فشارند.این کار بسیار خود جوش بوده و اطلاع رسانی محله به محله آن توسط افراد همان منطقه می باشد ک بسیار موثر خواهد بود.۶.تحریم کالاهای چینی و روسی۷.عدم خرید و ارسال آگهی به رادیو و تلویزیون دولتی ایران و روزنامه های وابسته به حاکمیت نامشروع۸.روشن نمودن تمام وسایل برقی در زمان سخنرانی سران حاکمیت نامشروع۹.حداکثر استفاده از کالاهای کوپنی برای فشار اقتصادی به دولت۱۰.باز گذاشتن شیر آب در پارکها،دستشوئی های عمومی و عدم رعایت اصلاح الگوی مصرف در تمامی اماکن وابسته به حاکمیت نامشروع۱۱.اطلاع رسانی سینه به سینه و شرکت در تحریم های گروهی مانند تحریم سیمکارتهای دولتی تا ۲۵ مرداد و سیگار ایرانی از ۱ مرداد تا ۱ مهر و شرکت در راهپیمائی های خودجوش طبق اصل ۲۷۱۲.تحریم سینمای دولتی و غیر فرهنگی حاکمیت نامشروع۱۳.استفاده حداکثری از رنگ سبزدر:پوشش،قلم،کیف،رنگ دفاتر،کادو۱۴.استفاده از موسیقی اعتراضی:استاد شجریان،داریوش و تمامی خوانندگانی که در این جنبش با ما هستند.(در خودرو)۱۵.استفاده از آهنگهای ای ایران،یار دبستانی من و ... به عنوان زنگ موبایل و تصاویر موسوی و هر نوع نماد جنبش سبز برای تصویر پیش زمینه گوشی همراهتان۱۶.تحریم حداکثری شرکت نوکیا زیمنس۱۷.معرفی وبلاگ های حامی و عدم مراجعه به سایت هایی ماند رجا،فارس۱۸.جستجو در موتور های گوگل و یاهو با مضمون "م.الف رئیس جمهور ما نیست!"۱۹.خیرات خود را به صندوق صدقات نرخیته و آن را خودتان به دست نیازمندان برسانیداطلاع رسانی کنید

No comments:

Post a Comment