Saturday, July 25, 2009

وزير بهداشت: ارسال 2هزار آمپول مننژيت به زندان‌هاي تهران برای مقابله با عفونت های حاصل از خونریزی ضرب و شتم و زندانیان

سردار حسين علايي رئيس اسبق ستاد مشترك سپاه كه در مراسم تدفين فرزند دكتر روح الامين شركت كرده بود به نقل از وي مي گويد: دیشب (پنجشنبه اول مرداد)آقای لنکرانی وزیر بهداشت برای تسلیت به منزل ما آمده بود، می گفت: به خاطر مبارزه با بیماری های عفونی و مننژیت در زندانها، ظرف این چند روز، بیش از دو هزار آمپول پنی سیلین بسیار قوی و آمپولهای ضد مننژیت به زندان های تهران فرستاده ایم. با گفتن این جمله، نگران وضعیت سلامت سایر زندانیان سیاسی شدم

No comments:

Post a Comment